Eva regelt! is een jong, ambitieus bedrijf, met drie professionele, betrokken mantelzorgmakelaars.

Jolanda, Jacqueline en Angélique bieden u onafhankelijke ondersteuning als gecertificeerd mantelzorgmakelaars en daarnaast bieden we clientondersteuning. We hebben brede ervaring mèt en actuele kennis óver de verschillende bestaande zorgwetten. Deze wetten zijn:

  • Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Wlz : Wet langdurige zorg
  • Zvw: Zorgverzekeringswet
  • Jeugdwet