Eva regelt! is een jong, ambitieus bedrijf, met vier professionele mantelzorgmakelaars.

Jentl, Jolanda, Jacqueline en Angélique bieden u onafhankelijke ondersteuning. We hebben ervaring mèt en kennis óver de verschillende zorgwetten. Deze wetten zijn:

  • Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Wlz : Wet langdurige zorg
  • Zvw: Zorgverzekeringswet
  • Jeugdwet