Eva regelt! is een jong, ambitieus bedrijf, met professionele, betrokken mantelzorgmakelaars en onafhankelijk clientondersteuners Wmo en Wlz.

Jolanda en Jacqueline zijn zelfstandig mantelzorgmakelaars, aangesloten bij de beroepsvereniging BMZM. Samen vormen zij de maatschap Eva regelt! Als extra dienstverlening biedt Eva regelt! onafhankelijke ondersteuning. Merel is recent gestart als junior clientondersteuner Wlz.

Eva regelt! heeft veel ervaring mèt en actuele kennis óver de verschillende bestaande zorgwetten.

  • Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Wlz : Wet langdurige zorg
  • Zvw: Zorgverzekeringswet
  • Jeugdwet