Eva regelt op het gebied van inkomen

Zorg kost geld en dat beïnvloedt het inkomen. U betaalt mogelijk eigen bijdragen voor zorg, misschien heeft u recht op toeslagen of een persoonsgebonden budget en dat alles moet u ook weer bij de Belastingdienst opgeven. Als mantelzorg voor u ook inhoudt dat u zaken op administratief gebied regelt, is het lastig om het overzicht te bewaren.

Eva regelt! geeft inzicht in wat de zorgsituatie voor uw inkomen betekent. Wij laten u zien wat er verandert en welke mogelijkheden er zijn om uw inkomen op het gewenste niveau te houden.

Een praktisch voorbeeld?
Eva regelt! gaf een cliënt inzicht in de mogelijkheden van het pgb. Hij wilde graag zelf voor zijn ouders zorgen. Vanuit het pgb kon hij zichzelf betalen als zorgverlener. Wij kennen de tarieven en hielpen bij de opzet van de pgb-administratie. Ondanks minder inkomen vanuit zijn ‘echte’ baan, kon hij toch de hypotheek betalen. Ook adviseerden wij over subsidieregelingen en toeslagen.