Eva regelt voor u bijvoorbeeld:

 • informatie en advies
 • hulp bij het zoeken van passende zorgverleners
 • onderhandelen met zorgverzekering, gemeente (wmo) en zorgkantoor
 • hulp bij het voorbereiden van een aanvraag of aanvragen van zorg, begeleiding of hulpmiddelen.
 • hulp bij het invullen van formulieren en opmaken van zorgcontracten.
 • informatie over wet- en regelgeving.
 • onafhankelijke ondersteuning tijdens een gesprek met wijkzorg en uw gemeente.
 • contact leggen met instanties zoals CIZ, CAK, uw gemeente en het zorgkantoor.
 • hulp bij aanvraag van het persoonsgebonden budget (PGB)
 • hulp bij het schrijven van een persoonlijk zorgplan.
 • hndersteuning bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften.
 • hndersteuning bij gesprekken met uw werkgever over een goede balans in werk- en zorgtaken.
 • hulp bij het uitbreiden van uw sociale netwerk
 • meedenken voor gerichte maatwerkoplossingen

Neem contact met ons op

"de deskundigheid, het contact, het luisteren: heel erg fijn. en nu pas besef ik hoe mijn zorgsituatie er voor staat. ik had al veel eerder hulp moeten vragen".