Eva regelt voor u bijvoorbeeld:

 • Hulp bij het voorbereiden van een aanvraag of aanvragen van zorg, begeleiding of hulpmiddelen.
 • Hulp bij het invullen van formulieren en opmaken van zorgcontracten.
 • Informatie over wet- en regelgeving.
 • Onafhankelijke ondersteuning tijdens een gesprek met wijkzorg en uw gemeente.
 • Contact leggen met instanties zoals CIZ, CAK, uw gemeente en het zorgkantoor.
 • Hulp bij aanvraag van het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Hulp bij het schrijven van een persoonlijk zorgplan.
 • Ondersteuning bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften.
 • Ondersteuning bij gesprekken met uw werkgever over een goede balans in werk- en zorgtaken.
 • Hulp bij het uitbreiden van uw sociale netwerk
 • Meedenken voor gerichte maatwerkoplossingen

Neem contact met ons op

"de deskundigheid, het contact, het luisteren: heel erg fijn"