Diensten van Eva regelt! zijn bijvoorbeeld:

  • Hulp bij het voorbereiden van een aanvraag of aanvragen van zorg, begeleiding of hulpmiddelen.
  • Hulp bij het invullen van formulieren en opmaken van zorgcontracten.
  • Informatie over wet- en regelgeving.
  • Onafhankelijke ondersteuning tijdens een gesprek met wijkzorg en uw gemeente.
  • Contact leggen met instanties zoals CIZ, CAK, uw gemeente en het zorgkantoor.
  • Hulp bij aanvraag van het persoonsgebonden budget (PGB)
  • Hulp bij het schrijven van een persoonlijk zorgplan.
  • Ondersteuning bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften.
  • Ondersteuning bij gesprekken met uw werkgever over een goede balans in werk- en zorgtaken.

Neem contact met ons op