Eva regelde betere zorg voor Jolien

Het zit Jan niet mee. Hij gaat scheiden en de zorg voor zijn 16-jarige dochter Jolien komt op hem neer. Jolien zit in een rolstoel en is voor haar verzorging afhankelijk van anderen. Ze moet ook regelmatig naar het ziekenhuis en fysiotherapie en kan niet alleen zijn. Haar moeder regelde die zorg, maar zij valt nu weg. Jan moet de zorg nu combineren met zijn werk. Hij heeft al stress, verdriet en financiële zorgen door de scheiding. Door alle zorg die Jolien nodig heeft, moet hij regelmatig van zijn werk verzuimen. Hij kan zich niet meer concentreren en raakt overbelast. Hierdoor dreigt hij langdurig uit te vallen.

Gouden tip van de huisarts

Jan schakelt zijn huisarts in en die tipte hem: ‘Neem contact op met Eva regelt!’. Tijdens de intake bleek dat de problemen van Jan complex waren. Hij wist niet hoe hij het allemaal nog kon organiseren. Wij inventariseerden de knelpunten en stelden een aantal oplossingen voor. Jan ging in overleg met zijn werkgever minder werken. Omdat hij alleen voor zijn dochter zorgt, heeft hij recht op een persoonsgebonden budget. Daarmee vult hij het gemis aan inkomsten aan. Jolien gaat naar school en fysiotherapie met een taxibusje. Het haal- en brengschema is nu zo aangepast dat Jolien niet meer alleen thuis hoeft te zijn na school.

Jan en Jolien redden het wel met zijn tweeën

Inmiddels zijn Jan en Jolien aan hun nieuwe situatie gewend. Jan hoeft niet meer te verzuimen op zijn werk en op zijn vrije dag heeft hij ook tijd om zelf leuke dingen te doen. Door het pgb is zijn financiële situatie nu stabiel. Op zijn werk kan hij zich beter concentreren en is hij minder gestresst. Jolien heeft door haar nieuwe reisschema minder reis- en meer vrije tijd. Jan is blij dat hij hulp heeft gevraagd. ‘Het is fijn dat Eva regelt! zicht heeft op alle mogelijkheden die er zijn. Alleen had ik daar niet uitgekomen. Ik ben blij dan ik hen heb ingeschakeld. Jolien en ik zien de toekomst weer zonnig in.’