Cliëntondersteuning langdurige zorg vanaf 1 januari 2021

De Wet langdurige zorg (WLZ) geeft u de mogelijkheid om een onafhankelijke cliëntondersteuner naast u te hebben die samen met u kijkt naar uw belangen en wensen bij het organiseren van de zorg.

Woont u in Zeeland? Dan wordt de inzet van Eva regelt! clientondersteuning WLZ gefinancierd door het CZ zorgkantoor.
Zeeuwen met WLZ-indicatie en hun mantelzorgers kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruikmaken van de extra dienstverlening ‘clientondersteuning’ van Eva regelt!  Wanneer u vanwege een ziekte, een aandoening, een stoornis of een beperking blijvend 24 uur per dag dichtbij zorg nodig hebt, heeft u een WLZ-indicatie nodig van het CIZ. Vanaf de datum van de WLZ-indicatie kunnen wij u kosteloos ondersteunen, wij werken onafhankelijk van zorginstanties en andere instellingen.

neem vrijblijvend contact op met Eva regelt!

Een cliëntondersteuner ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Graag denkt Eva regelt! met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u de juiste, weloverwogen keuzes maakt over uw zorg. De cliëntondersteuners van Eva regelt! staan naast u en denken met u mee. Als het mogelijk is, betrekken wij uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. Eva regelt! kent het zorgaanbod in de regio Zeeland.