Eva regelt op het gebied van arbeid

Tijdelijk of permanent niet kunnen werken: daar komt administratieve rompslomp bij kijken. U krijgt met ingewikkelde wet- en regelgeving te maken, met verplichte keuringen en gesprekken met uw werkgever.

Eva regelt! gaat met u  en/of uw werkgever in gesprek. We kijken onder meer naar wettelijke (zorg)verlofregelingen en brengen de mogelijkheden met voor- en nadelen in kaart.

Een praktisch voorbeeld?
Eva regelde een gesprek met een werkgever en een cliënte met een verantwoordelijke baan. Mevrouw ging flexibel werken op de dagen dat degene die zij verzorgt naar de dagopvang gaat. En haar baan wordt anders ingericht, zodat ze gemakkelijker kan thuiswerken. Zo lukt het haar makkelijker om werk en zorg te combineren.